• Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • Tel: 0786.115.112
HomeProiecteProiectul „DA șanselor pentru femei!”

 


 

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „DA șanselor pentru femei!”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/144/6.3/S/130005

SC Pneuma Vision SRL este partener în cadrul proiectului ,,DA șanselor pentru femei!”, număr de contract POSDRU/144/6.3/S/130005, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul are o durată de implementare de 18 luni, iar valoarea sprijinului nerambursabil contractat este de 7.850.927 lei.
Proiectul este implementat de către Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Fundația pentru Învățământ și SC Pneuma Vision SRL.
Prin intermediul activităților de formare profesională și consiliere în dezvoltarea unei afaceri, proiectul aduce o contribuție atât la creșterea competitivității economiei românești, cât și la facilitarea integrării/reintegrării pe piața muncii a persoanelor de sex feminin din regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia și Centru.

Cursurile organizate în cadrul proiectului sunt cursuri de calificare ce oferă posibilitatea persoanelor cu calificări redundante să se reintegreze pe piața muncii, dar și cursuri de inițiere care vizează competențe indispensabile pentru piața muncii și anume cursuri de limba engleză, de utilizare calculator și de competențe antreprenoriale. Acestea din urmă sunt adresate persoanelor care dețin deja calificări, dar care nu știu să utilizeze calculatorul, nu cunosc limba engleză sau au nevoie de competențe antreprenoriale pentru a-și porni propriile afaceri.

O componentă foarte importantă a proiectului o constituie asistarea femeilor interesate să pornească o afacere, ca modalitate a de susține antreprenoriatul feminin. Experții desemnați de către organizațiile partenere vor consilia persoanele din grupul țintă în procesul de inițiere și dezvoltare a unei afaceri. În sprijinul persoanelor interesate va fi dezvoltat și un instrument on-line, prin intermediul căruia va fi realizată o rețea profesională a femeilor antreprenor.

Promovarea egalității de șanse și gen în rândul autorităților publice și al altor factori interesați este o altă măsură din cadrul proiectului cu efecte pe termen lung în procesul de schimbare a situației sociale și profesionale a femeilor din România.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului “DA șanselor pentru femei!” îl constituie consolidarea accesului la ocupare și a poziției pe piața muncii a persoanelor de sex feminin din regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia și Centru.
Obiective specifice:
•    OS1. Implementarea prezentului proiect în conformitate cu cerințele specifice Fondului Social European și ale contractului de finanțare.
•    OS2. Creșterea accesului la ocupare a persoanelor de sex feminin din regiunile București-Ilfov, Centru, Sud-Muntenia prin participarea a 112 persoane la cursuri de inițiere și a 392 de persoane la cursuri de calificare.
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 504 de persoane din regiunile București-Ilfov, Sud Muntenia și Centru, dintre care:
•    392 de persoane de sex feminin, acestea fiind catalogate ca persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile;
•    100 de membri ai personalului autorităţilor publice centrale şi locale;
•    12 membri ai personalului organizațiilor societății civile.

Activități adresate grupului-țintă

Cursuri de inițiere
•    Manager proiect,
•    Auditor calitate,
•    Competențe antreprenoriale,
•    Evaluator proiecte

Cursuri de calificare
•    Administrator imobile
•    Operator introducere și validare date

•    Asistență pentru femei în vederea inițierii unei afaceri
•    Promovarea egalității de șanse și gen adresată autorităților publice locale
•    Realizarea unei rețele profesionale pentru femei (bazată pe o platformă online), ce va oferi servicii de informare specifică, de publicitate, de suport, sprijin, îndrumare, consiliere, consultanță pentru femei ce caută identificarea unui drum în carieră/viața profesională, ce intenționează să își dezvolte o afacere proprie.

Toate serviciile sunt oferite cu titlu gratuit persoanelor din grupurile țintă.

Contact

Sindicatul Național al Funcționarilor Publici
Sediu: Strada Alexandru Donici nr. 6, sector 2, cod poștal 710279, București
Telefon: +4 021-210.41.41
Fax: +4 031-815.43.78
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
http://www.snfp.ro

Pentru mai multe informații:

Alina Anghilina, manager de proiect, Secretar General al Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, telefon: 0755.030.919, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,

Diana Mihăilă, responsabil informare și publicitate, Pneuma Vision SRL, telefon: 0722592005, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..