• Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • Tel: 0786.115.112
HomeServiciiConsultanță pentru accesarea și gestionarea fondurilor europene

Pneuma Vision își asistă clienții în procesul de obținere și utilizare a finanțărilor nerambursabile și în îndeplinirea de către aceștia a cerințelor specifice pentru încheierea și derularea contractelor de finanțare.
Atât în etapa de proiectare și definire a elementelor proiectului, cât și în etapa de implementare a acestuia, consultanții Pneuma Vision poartă un dialog permanent cu beneficiarul, pentru a se asigura că soluțiile propuse sunt agreate de către acesta. Consultanții Pneuma Vision au experiență în proiecte de dezvoltare a resurselor umane, proiecte de asistență tehnică acordată administrației publice, de cooperare transfrontalieră, dezvoltare regională şi dezvoltare economică, de educație, formare profesională, tehnologia informației și cultură. Serviciile specifice pe care compania noastră le oferă sunt :
-    Identificarea necesităţilor de finanţare ale beneficiarilor;
-    Identificarea oportunităţilor de finanţare pentru beneficiari;
-    Verificarea eligibilităţii beneficiarului şi a ideii de proiect;
-    Realizarea documentațiilor necesare accesării fondurilor;
-    Redactarea cererilor de finanțare;
-    Completarea documentelor ce constituie anexele Cererii de Finanțare;
-    Întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, conform cerințelor legale în vigoare și cerințelor finanțatorului;
-    Elaborarea de analize financiare, de sustenabilitate și multicriteriale;
-    Realizarea analizelor cost-beneficiu pentru proiecte;
-    Întocmirea devizelor generale;
-    Depunerea documentației, spre aprobare, la Autoritatea de Management și urmărirea proiectelor până la finalizarea procesului de evaluare;
-    Suport pentru furnizarea de răspunsuri relevante la cererile de clarificări transmise de către Autoritățile de Management;
-    Suport pentru managementul proiectelor aprobate și contractate;
-    Consiliere în perioada de pre-contractare;
-    Contractarea şi implementarea proiectului;
-    Stabilirea rolurilor și responsabilităților în cadrul proiectului împreună cu beneficiarul;
-    Dezvoltarea unui plan de lucru detaliat al proiectului;
-    Conducerea ședințelor cu beneficiarul și partenerii și întocmirea rezumatelor întâlnirilor;
-    Organizarea procesului de achiziţii şi coordonarea achiziţiilor;
-    Întocmirea cererilor de rambursare;
-    Întocmirea previziunilor de cash-flow;
-    Monitorizarea respectării cerinţelor de vizibilitate şi publicitate;
-    Întocmirea rapoartelor intermediare şi finale;
-    Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi controlul proiectului;
-    Definirea și derularea procesului de evaluare de parcurs și finală a proiectului.